Вести - категорије


SMART4ALL је пројекат који се финансира у оквиру Х2020 програма (Уговор о гранту бр. 872614) и који се бави изградњом капацитета кроз развој самоодрживих, прекограничних експеримената који преносе знање и технологију између академске заједнице и индустрије. Односи се на области као што су прилагођено рачунарство са ниском потрошњом енергије (Customised Low-Energy Computing - CLEC) за киберфизичке системе (CyberPhysical Systems - CPS) и интернет ствари (Internet of Things - IoT) и комбинује скуп јединствених карактеристика и спаја различите културе, политике, географска подручја и различите области примене. SMART4ALL конзорцијум води Универзитет на Пелопонезу (Грчка), а састоји се од 25 партнера из централне, јужне и источне Европе.

опширније

опширније

Савези за иновације имају за циљ јачање европског иновационог капацитета јачањем иновација кроз сарадњу и проток знања између високог образовања, стручног образовања и обука и ширег друштвено-економског окружења, укључујући истраживање.

опширније

опширније

опширније

опширније

Европска комисија продужила је рок за подношење свих типова пројеката партнерстава за сарадњу Еразмус+ програма (кључна активност 2) у првом конкурсном року за 2021. годину.

опширније

Универзитет у Крагујевцу је партнер на ИРР пројекту „Inclusive Responsible Research. Knowledge Mobilisation and University Social Responsibility“ који се финансира у оквиру ЕРАСМУС програма, а који координира универзитет из Шпаније, и спроводи се у стратешком партнерству са осталим партнерима из Аустрије, Румуније и Словеније. ИРР пројекат је двогодишњи а реализација је започела у септембру 2020.

опширније

На сајту Европске комисије објављен је други Corrigendum /измене и допуне Општег позива за подношење пријава за Еразмус + пројекте за 2021. годину.

опширније

Вишеградски фонд је међународна организација са седиштем у Братислави (Словачка), коју су основале владе 4 земље (V4 регија): Чешка, Словачка, Пољска и Мађарска, са циљем поспешивања сарадње међу земљама оснивачима, али и подршке земљама Западног Балкана и земљама Источног партнерства.

опширније