АКТУЕЛНО:

Вести - категорије


Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне компаније из приватног сектора и јавне научно-истраживачке организације да реализују заједничке научно-истраживачке и развојне пројекте са циљем да креирају нове производе и услуге, односно иновативне технологије, са тржишним потенцијалом.

опширније

опширније

Информативни дан посвећен ширењу учешћа и јачању европске истраживачке области у оквиру програма Хоризонт Европа (Widening participation и ERA), биће одржан 9. јула 2021. године од 09.30 часова.

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

Основан 2001. године, CEI Фонд за сарадњу суфинансира акције усмерене на јачање сарадње међу државама чланицама CEI и спровођење стратешких и главних циљева постављених смерницама, пословником и CEI планом акције.

опширније