Вести - категорије


Европска комисија је најавила нову серију инфо-дана за делове програма Хоризонт Европа - Кластер 1 и Кластер 6.

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

рок за пријављивање: 30. новембар 2021. године

опширније

опширније

опширније