Vesti - kategorije


Na Univerzitetu u Kragujevcu 12. januara 2024. godine sa početkom u 12.00 časova, rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović promovisaće prof. dr Lorija Kiršenbauma u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu.

opširnije

Na Univerzitetu u Kragujevcu sa uspehom je završen treći ciklus Expert2Mentors trening programa za unapređenje mentorskih veština nastavnika i saradnika sa Univerziteta u Kragujevcu

opširnije

U ciklusu predstavljanja nacitiranijih naučnika Univerziteta u Kragujevcu, Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizovao je predavanje prof. dr Branislava Jeremića, saradnika Fakulteta medicinskih nauka i Istraživačko-razvojnog centra za bioinženjering, Kragujevac.

opširnije

U petak 22. decembra u Senat sali Univerziteta u Kragujevcu predstavljeni su inovacioni inkubatori koji su uspostavljeni na Univerzitetu u Kragujevcu, Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu i Fakultetu tehničkih nauka u Čačku kao deo Programa formiranja i razvoja inovacionih inkubatora u naučno-istraživačkim organizacijama u Republici Srbiji, koji sprovodi Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija sa ciljem podrške uspostavljanju i podizanju kapaciteta inovacionih inkubatora u okviru naučnoistraživačkih organizacija.

opširnije

U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, u utorak, 26. decembra 2023. u 13 sati, u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Branislav Jeremić održaće predavanje "Radijaciona onkologija karcinoma pluća".

opširnije

U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, 14. decembra 2023. u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Vladimir Jurišić održao je predavanje "Značaj NK ćelija (NK cells) u kanceru".

opširnije

U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, u četvrtak, 14. decembra 2023. u 18 sati, u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Vladimir Jurišić, Fakultet medicinskih nauka, održaće predavanje "Značaj NK ćelija (NK cells) u kanceru".

opširnije

opširnije

U svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu 5. decembra 2023. godine, Centar za digitalnu transformaciju uz podršku Vlade Republike Srbije, Regionalne privredne komore Kragujevac i Rektorata Univerziteta u Kragujevcu održao je radionicu „AI connect”, kojoj su prisustvovali predstavnici malih i srednjih preduzeća.

opširnije

7. decembar 2023, 10:30 – 11:30 [lokalno vreme u Tajpeju, Tajvan], UTC+8

opširnije