Vesti - kategorije


opširnije

Rektori Nosov Magnitogorskog državnog tehničkog univerziteta, prof. dr Kolokolьcev Valeriй Mihaйlovič i Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Nebojša Arsenijević su dana 2. novembra 2016. godine potpisali ugovor o međuuniverzitetskoj saradnji.

opširnije

Kjara Poro (Chiara Porro), predstavnik Departmana za medicinu Univerziteta u Fođi i Gvilio Espozito (Giulio Esposito), Erazmus koordinator u Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta u Fođi, posetili su Univerzitet u Kragujevcu, 09. maja 2016. godine.

opširnije

Povodom potpisivanja Okvirnog Ugovora o saradnji između Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta Roma Tre, 17. novembra 2015. godine, Univerzitet u Kragujevcu posetili su Njegova Ekselencija, ambasador Republike Italije, Đuzepe Manco, prvi sekretar Ambasade Italije, delegacija Univerziteta Roma Tre i direktor Italijanskog instituta za kulturu

opširnije

opširnije

opširnije

Na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini i na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam, održane su 6. i 12. februara 2014. godine prezentacije o mogućnostima za apliciranje u okviru programa Horizont 2020.

opširnije

U četvrtak, 19. marta 2012. u Sali senata Rektorata Univerziteta u Kragujevcu održan je skup predstavnika Univerziteta i prodekana za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju fakulteta Univerziteta.

opširnije

opširnije

opširnije