Вести - категорије


опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

SMART4ALL је пројекат који финансира Horizon 2020 (Уговор о гранту бр. 872614), чији је циљ изградња капацитета међу европским заинтересованим странама развојем самоодрживих, прекограничних експеримената који преносе знање и технологију између академске заједнице и индустрије.

опширније

опширније

опширније