Вести - категорије


SMART4ALL је пројекат који финансира Horizon 2020 (Уговор о гранту бр. 872614), чији је циљ изградња капацитета међу европским заинтересованим странама развојем самоодрживих, прекограничних експеримената који преносе знање и технологију између академске заједнице и индустрије.

опширније

опширније

Пројекат AIPlan4EU је усмерен на решавање проблема АИ планирања кроз развој јединственог оквира за приступ постојећој технологији и осмишљавање конкретних смерница за иноваторе за коришћење тих технологија.

опширније

Радионица је бесплатна и биће одржана 8. и 9. јула 2022. године.

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније