Вести - категорије


euRobin је пројекат мрежа изврсности (Network of Excellence), финансиран у оквиру програма Хоризонт Европа (уговор о додели бесповратних средстава бр. 101070596), чији је циљ изградња паневропске платформе за истраживање и развој у области роботике базиране на вештачкој интелигенцији.

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније