Vesti - kategorije


Program za razmenu znanja (Know-how Exchange Programme KEP) je mehanizam za podršku projektima i programima koji se fokusiraju na razmenu znanja i dobrih praksi iz EU zemalja u CEI zemlje van EU. Kofinansiranjem projekata za izgradnju kapaciteta i tehničku podršku, KEP nudi bespovratna sredstva institucijama koje žele da podele svoja iskustva sa partnerima van EU kako bi izgradili svoj put u skladu sa standardima i politikama Evropske unije.

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije