Вести - категорије


Програм ПРИЗМА подржава пројекте основих и примењених истраживања из свих научних области.

опширније

„Зелени програм сарадње науке и привреде” пружа подршку научницима да реализују примењена истраживања која ће имати значај за привреду и утицати на смањење загађења животне средине.

опширније

опширније

MSCA matchmaking platform омогућава састанке и сарадњу 1:1, инспиративне сесије, информативне радионице и још много тога. Ова платформа окупља истраживаче, компаније, супервизоре, невладине организације и академске институције из великог броја европских и неевропских земаља. Платформа пружа јединствену прилику за стварање нових контаката и будућих успешних предлога пројеката за позиве у оквиру Марија Склодовска Кири акција за 2022 годину.

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније