Vesti - kategorije


U okviru devete međunarodne naučne konferencije „Tehnika i informatika u obrazovanju – TIE2022” 16. i 17. septembra 2022. godine, biće održan događaj za predstavljanje rezultata projekta DigiPsyRes.

opširnije

opširnije

opširnije

SMART4ALL je projekat koji se finansira u okviru H2020 programa (Ugovor o grantu br. 872614) i koji se bavi izgradnjom kapaciteta kroz razvoj samoodrživih, prekograničnih eksperimenata koji prenose znanje i tehnologiju između akademske zajednice i industrije. SMART4ALL konzorcijum vodi Univerzitet na Peloponezu (Grčka), a sastoji se od 25 partnera iz centralne, južne i istočne Evrope.

opširnije

DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities – European Research Infrastructure Consortium) je jedna od dvadeset tri istraživačke infrastrukture Evropske komisije koje daju pravac evropskoj nauci, i koja ima za cilj da izgradi infrastrukturu za humanističke nauke i umetnost i time olakša istraživanja u digitalnom svetu.

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije