Vesti - kategorije


opširnije

Program za Dunavski region promoviše ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Podunavlju kroz integraciju politika u odabranim oblastima delovanja. Program pruža finansijsku podršku onim projektima transnacionalne saradnje koji doprinose razvoju inovativnijeg, održivijeg i društveno orijentisanog Dunavskog regiona.

opširnije

Erazmus+ akademski i administrativni koordinatori sa svih članica Univerziteta u Kragujevcu okupili su se 23. novembra 2023. u Rektoratu na radnom sastanku na temu proteklih, aktuelnih, ali i budućih projekata mobilnosti u okviru Erazmus+ programa.

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

Program Dunavskog regiona otvara drugi poziv za dostavljanje predloga projekata 02. novembra 2023. godine.

opširnije

opširnije