Вести - категорије


опширније

опширније

опширније

опширније

У оквиру Еразмус + пројекта 2021-1-HR01-KA220-HED-000031177 Introduction of joint short-cycle ICT courses for better employability of students and graduates – WICT у периоду од 28. новембра до 30. новембра 2022. године одржана је активност „Study visit to UNIKG“. Активност је одржана у хибридном облику, а учесници су били професори и истраживачи са институција учесница пројекта из Хрватске, Мађарске, Грчке, Пољске и Србије.

опширније

опширније

опширније

COST програм има за циљ да омогући револуционарни научни развој који ће довести до нових концепата и производа, тако што окупља европске истраживаче, инжењере и научнике из различитих COST земаља како би заједнички развили идеје и нове иницијативе у свим научним и технолошким областима, чиме се доприноси јачању европских истраживачких и иновационих капацитета.

опширније

опширније

опширније