Вести - категорије


У Државном Дата центру у Крагујевцу, 6. децембра 2021. године, проф. др Ненад Филиповић, ректор Универзитета у Крагујевцу, потписао је Споразум о коришћењу Националне платформе за вештачку интелигенцију.

опширније

Академику Ивану Гутману, професору емеритусу Универзитета у Крагујевцу, додељена је, на прослави Дана САНУ, 19. новембра 2021. године, новоустановљена „Медаља САНУ“ за 2021. годину из области природних и техничких наука.

опширније

У циљу подршке образовању ИТ стручњака у овом делу Србије, Универзитет у Крагујевцу потписао је Споразум о сарадњи са компанија Endava који ће омогућити реализовање заједничких образовних програма, извођење предавања, радионица, обука и стручне праксе.

опширније

опширније

опширније

опширније

Професор Института за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, др Милош И. Ђуран, на Изборној скупштини САНУ, изабран је за редовног члана САНУ (Одељење хемијских и биолошких наука).

опширније

опширније

опширније

опширније