Vesti - kategorije


U Državnom Data centru u Kragujevcu, 6. decembra 2021. godine, prof. dr Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu, potpisao je Sporazum o korišćenju Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju.

opširnije

Akademiku Ivanu Gutmanu, profesoru emeritusu Univerziteta u Kragujevcu, dodeljena je, na proslavi Dana SANU, 19. novembra 2021. godine, novoustanovljena „Medalja SANU“ za 2021. godinu iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka.

opširnije

U cilju podrške obrazovanju IT stručnjaka u ovom delu Srbije, Univerzitet u Kragujevcu potpisao je Sporazum o saradnji sa kompanija Endava koji će omogućiti realizovanje zajedničkih obrazovnih programa, izvođenje predavanja, radionica, obuka i stručne prakse.

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

Profesor Instituta za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, dr Miloš I. Đuran, na Izbornoj skupštini SANU, izabran je za redovnog člana SANU (Odeljenje hemijskih i bioloških nauka).

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije