Вести - категорије


опширније

опширније

опширније

Професор Института за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу, др Милош И. Ђуран, на Изборној скупштини САНУ, изабран је за редовног члана САНУ (Одељење хемијских и биолошких наука).

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније

опширније