Вести - категорије


Научници из Крагујевца, под вођством проф. Ненада Филиповића, осмислили виртуелни крвоток

опширније

Потпредседник Владе Републике Србије и министар за науку и технолошки развој мр Божидар Ђелић, данас 15. децембра 2010. године посетиo je Универзитет у Крагујевцу.

опширније

Мониторинг Темпус пројекта «Development of Lifelong Learning Framework in Serbia»

опширније

Пројекат WBC-VMnet представљен као пример добре праксе у управљању пројектом на годишњем састанку координатора ТЕМПУС пројеката Европске Извршне агенције у Antwerpu

опширније

I Kick of meeting Темпус пројекта: "Improvement of Students Internship in Serbia-ISIS" и I састанак Координационог тима од 24. до 26. новембра 2010-е на Универзитету у Крагујевцу.

опширније

I Kick of meeting Темпус пројекта: " Enhancing the quality of distance learning at Western Balkan higher education institutions (DL@WEB) “ и састанак Регионалног Координационог тима пројекта

опширније

РЕЗУЛТАТИ ТРЕЋЕГ КОНКУРСА ЗА TEMPUS IV ПРОЈЕКТЕ

опширније

Конференција DEVELOPMENT OF LIFELONG LEARNING: CHALLENGES FOR THE EDUCATION SYSTEM - 28-og i 29-og oktobra.

опширније

Госпођица Antonella Giorgio из Европске извршне агенције у радној посети Универзитету у Крагујевцу, 29.06.2010 у циљу мониторинга Темпус пројеката.

опширније

Отварање Канцеларије за међународне пројекте

опширније