Vesti - kategorije


opširnije

TEMPUS radionica

opširnije

Održana prezentacija Projekta podrške inovacijama u Srbiji

opširnije

Studentska nagrada 2012 Francusko-srpske privredne komore

opširnije

U organizaciji Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Sektora za programe prekogranične i transnacionalne saradnje, uz podršku Univerziteta u Kragujevcu, u Svečanoj sali Rektorata održan je Info dan o četvrtom Pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (JIE).

opširnije

Info dan o četvrtom Pozivu za dostavljanje predloga projekata u okviru Programa transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (JIE)

opširnije

Konkurs je objavila Američka agencija za razvoj - USAID, a suština poziva je da se finansiraju projekti saradnje istraživača u zemljama u razvoju sa američkim istraživačima koji su nosioci projekta NSF (National Science Foundation). Projekti mogu da traju između jedne i tri godine i finansiraće se u iznosu od 30 000 do 50 000 USD godišnje (USAID finansira istraživača van SAD, dok se istraživač u americi finansira kroz NSF projekat).

opširnije

Projekat ''Kroz vreme i Srbiju''

opširnije

7. Okvirni program – najava poziva za predlaganje projekata

opširnije

Southeast Europe Consulting

opširnije