Vesti - kategorije


Razvoj digitalne transformacije zdravstva pruža veliku priliku za postizanje značajnih promena u zdravstvenoj nezi. Inovativna rešenja koja se odnose na digitalne alate mogu da poboljšaju negu, međutim, malo je verovatno da će tehnička inovacija postići očekivana poboljšanja ako nije praćena podržavajućim organizacionim inovacijama. S obzirom na složenost i razlike između zdravstvenih sistema, potrebna su međunarodna uporedna sistemska istraživanja kako bi se bolje razumeli faktori koji utiču na uspešno uvođenje, upotrebu i održivost inovativnih rešenja.

opširnije

U okviru programa Horizont 2020 otvoren je poziv za projekte usmeren ka razvoju i testiranju AI alata za predviđanje, dijagnostiku i lečenje bolesti Artificial Intelligence for Health Imaging (DT-TDS-05-2020).

opširnije

U okviru programa Horizont 2020 otvoren je poziv za projekte usmeren na koordinaciju i pružanje podrške istraživačkim aktivnostima poboljšanjem naučnog i tehnološkog kapaciteta povezanih institucija i unapređenjem profila istraživača i partnerskih institucija.

opširnije

U okviru programa Horizont 2020 otvoren je poziv za projekte usmeren ka unapređenju i postizanju izvrsnosti u istraživanju - ERA Chairs (WIDESPREAD-06-2020).

opširnije

opširnije

Evropska saradnja u nauci i tehnologiji (COST) je finansijska organizacija za stvaranje interdisciplinarnih istraživačkih mreža u Evropi i celom svetu pod nazivom COST akcije. Ove mreže nude otvoren prostor za saradnju među naučnicima širom Evrope (i šire) i na taj način daju podsticaj istraživanjima i inovacijama.

opširnije

ADRION program objavljuje treći poziv za prijavu predloga projekata za prvu osu prioriteta pod nazivom Pametni region, na temu Društvenih inovacija.

opširnije

Višegradski fond je međunarodna organizacija sa sedištem u Bratislavi (Slovačka), koju su osnovale vlade 4 zemlje (V4 regija): Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska, sa ciljem pospešivanja saradnje među zemljama osnivačima, ali i podrške zemljama ne-članicama EU sa zapadnog Balkana i zemljama istočnog partnerstva.

opširnije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavljuje JAVNI POZIV za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Portugal za period 2020–2021. godine. Predmet Javnog poziva je sufinansiranje uzajamnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju u okviru projektnih aktivnosti programa bilateralne naučne i tehnološke saradnje.

opširnije

opširnije