Vesti - kategorije


opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

opširnije

Rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović i predsednik Senata Univerziteta za informacione nauke i tehnologije „Sv. apostol Pavle“ u Ohridu dr Atanas Hristov potpisali su 9.9.2021. godine u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu Sporazum o saradnji.

opširnije

Na Univerzitetu u Kragujevcu, u periodu od 7. do 11. juna 2021. godine, održana je Treća međunarodna nedelja, u okviru koje je Univerzitet u Kragujevcu posetio 31 zaposleni - nastavni i administrativni kadar - sa partnerskih univerziteta iz Rumunije, Poljske, Bugarske, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

opširnije

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne sadržaje i kulturu Evropske komisije (EACEA) dodelila Erazmus povelju Univerzitetu u Kragujevcu (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE 2021-2027)

opširnije

opširnije