Вести - категорије


Пријава Универзитета у Крагујевцу за нову Еразмус повељу за високо образовање за следећи програмски циклус 2021-2027. је одобрена и оцењена са максималних 100 бодова. Пријаве високошколских установа оцењивали су независни експерти Извршне агенције за програме у области образовања, културе и медија Европске комисије (EACEA), који су пријаву Универзитета у Крагујевцу оценили као одличну по свим критеријумима.

опширније

Немачка служба за академску размену финансира велики број међууниверзитетских сарадњи кроз различите програме.

опширније

опширније

опширније

Међународна сарадња (размена студената и запослених) са високошколским институцијама из Партнерских земаља

опширније

Међународна сарадња (размена студената и запослених) са високошколским институцијама из Програмских земаља

опширније

опширније

Програм нуди могућност висококвалификованим истраживачима да спроведу истраживање у Валонији и да искористе стручност Walloon SME-а, истраживачког центра, универзитета или универзитетског колеџа.

опширније

опширније

Универзитет у Крагујевцу је увршћен на Шангајску листу за област Медицина – Клиничка медицина, где је пласиран између 201 и 300 места.

опширније