Vesti - za izabrani datum


Dr Jelena Begović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, sa delegacijom Ministarstva posetila je Univerzitet u Kragujevcu, gradilište Centara izvrsnosti i Institut za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu

opširnije

U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Podružnice Srpskog hemijskog društva u Kragujevcu, profesor Fabio Cobi (Fabio Zobi) sa Univerziteta u Friburgu u Švajcarskoj, održaće predavanje „Hemijski i teorijski pristupi sintezi i razvoju renijum karbonilnih antibiotika“, u sredu, 24. januara u 13 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, sala A-I-1.

opširnije