Вести - за изабрани датум


опширније

опширније

опширније

Програм за Дунавски регион промовише економску, социјалну и територијалну кохезију у Подунављу кроз интеграцију политика у одабраним областима деловања. Програм пружа финансијску подршку оним пројектима транснационалне сарадње који доприносе развоју иновативнијег, одрживијег и друштвено оријентисаног Дунавског региона.

опширније