Вести - за изабрани датум


опширније

SMART4ALL је пројекат који се финансира у оквиру Х2020 програма (Уговор о гранту бр. 872614) и који се бави изградњом капацитета кроз развој самоодрживих, прекограничних експеримената који преносе знање и технологију између академске заједнице и индустрије. SMART4ALL конзорцијум води Универзитет на Пелопонезу (Грчка), а састоји се од 25 партнера из централне, јужне и источне Европе.

опширније

DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities – European Research Infrastructure Consortium) је једна од двадесет три истраживачке инфраструктуре Европске комисије које дају правац европској науци, и која има за циљ да изгради инфраструктуру за хуманистичке науке и уметност и тиме олакша истраживања у дигиталном свету.

опширније