Вести - за изабрани датум


Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Институт за новију историју Србије из Београда организују промоцију зборника Осамдесет година од избијања Другог светског рата на простору Југославије и страдања Крагујевца: нови помаци или ревизије историје, која ће се одржати 15. априла у 13.00 сати у Народном музеју у Чачку.

опширније

опширније

Програм за размену знања (Know-how Exchange Programme KEP) је механизам за подршку пројектима и програмима који се фокусирају на размену знања и добрих пракси из ЕУ земаља у CEI земље ван ЕУ. Кофинансирањем пројеката за изградњу капацитета и техничку подршку, KEP нуди бесповратна средства институцијама које желе да поделе своја искуства са партнерима ван ЕУ како би изградили свој пут у складу са стандардима и политикама Европске уније.

опширније