Вести - за изабрани датум


У свечаном салону Скупштине Града у петак, 18. марта, уручене су потврде студентима Универзитета у Крагујевцу који су са успехом обавили стручну праксу у Градској управи Града Крагујевца, а у оквиру програма Студентске стручне праксе у јавној управи.

опширније

опширније

опширније

SMART4ALL је пројекат који финансира Horizon 2020 (Уговор о гранту бр. 872614), чији је циљ изградња капацитета међу европским заинтересованим странама развојем самоодрживих, прекограничних експеримената који преносе знање и технологију између академске заједнице и индустрије.

опширније