Vesti - za izabrani datum


Na Univerzitetu u Kragujevcu, u periodu od 7. do 11. juna 2021. godine, održana je Treća međunarodna nedelja, u okviru koje je Univerzitet u Kragujevcu posetio 31 zaposleni - nastavni i administrativni kadar - sa partnerskih univerziteta iz Rumunije, Poljske, Bugarske, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

opširnije