Вести - за изабрани датум


Онлајн Априлске радионице Центра за развој каријере

опширније

Европска комисија позива на развијање кохорти и мрежа које би омогућиле ширење стечених знања и решења у борби против вируса SARS-CoV-2 /COVID-19, као и превенцију будућих пандемија.

опширније

У циљу борбе против вируса SARS-CoV-2 /COVID-19, Европска комисија тражи решења која ће се бавити развијањем вакцина и/или терапијског лечења благе до умерене болести.

опширније

Позив за рамену и отворен приступ подацима подржава пројекте који су спремни да понуде адекватан одговор на потребу да се истраживачима, здравственим радницима и друштву у целини омогући да деле, приступају, анализирају, повезују и обрађују истраживачке податке и друге истраживачке дигиталне објекте у различитим дисциплинама и различитим земљама као одговор на пандемију COVID-19.

опширније

Предлози у оквиру ове акције интегрисаће услуге истраживачке инфраструктуре да би се формирао свеобухватан портфолио за подршку истраживањима као одговор на епидемије заразних болести или потпори одговарајућим водећим истраживањима на терену. Као први непосредни изазов, услуге би требало да обезбеде подршку истраживању усмереном на новонастале варијанте SARS-Cov-2 и решавање текуће пандемије COVID-19.

опширније

опширније