Vesti - za izabrani datum


U želji da pomogne u rešavanju problema sa kojima se svakodnevno susreću studenti sa invaliditetom, predstavnici Univerziteta u Kragujevcu posetili su Udruženje studenata sa hendikepom Kragujevac.

opširnije

Program saradnje nauke i privrede osmišljen je da podstakne kompanije iz privatnog sektora i javne naučno-istraživačke organizacije da realizuju zajedničke naučno-istraživačke i razvojne projekte sa ciljem da kreiraju nove proizvode i usluge, odnosno inovativne tehnologije, sa tržišnim potencijalom.

opširnije

Evropsko istraživačko veće (European Research Council ERC) će u 2021. godini staviti na raspolaganje 1.9 milijardi EUR kao sredstva podrške za oko 1.000 istraživača koji se bave vrhunskim istraživanjima. Kao i prethodnih godina, većina sredstava (66%) namenjena je naučnicima u ranoj i srednjoj fazi razvoja karijere. ERC će takođe finansijski podržati i radna mesta za oko 6.860 postdoktorskih istraživača, doktoranada i drugog istraživačkog osoblja zaposlenog u timovima koje finansira ERC.

opširnije

Istraživači i institucije iz Srbije mogu da učestvuju u svim pozivima programa za istraživanje i inovacije EU – Horizont Evropa (2021-2027), koji će biti objavljeni počevši od marta 2021. godine, iako se potpisivanje međunarodnog sporazuma kojim se Republika Srbija pridružuje Horizont Evropa programu očekuje sredinom 2021. godine.

opširnije

Doktorska škola na Univerzitetu medicinskih nauka u Poznanju (PUMS) dobila je sredstva za projekat „Towards unmet clinical and educational needs at PUMS“ koji je prijavljen u okviru STER programa - Internacionalizacija doktorskih škola Nacionalne agencije za akademsku razmenu NAWA.

opširnije