Vesti - za izabrani datum


Erazmus+ projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja
Razmena studenata sa Jiaotong Univerzitetom u Pekingu: KA107 2019 - 1. poziv

opširnije

Laboratorija za nanobiotehnologiju Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) poseduje najsavremenije opremljene objekte čiji je zadatak da podstiču razvoj interdisciplinarnih studija. Poseban naglasak je na karakterizaciji nanomaterijala, mikro-nanoplastike, nanomedicina, naprednih materijala i njihovoj interakciji sa biološkim sistemima, kao i na otkrivanju, identifikaciji i karakterizaciji nanomaterijala u hrani i potrošačkim proizvodima.

opširnije