Vesti - za izabrani datum


Poziv: LC-GD-8-1-2020

opširnije

Evropski zeleni dogovor očekuje da će transformisati Evropu u pravedno i prosperitetno društvo sa modernom, resursno efikasnom i konkurentnom ekonomijom bez neto emisije gasova sa efektom staklene bašte 2050. Da bi se dekarbonizovala Evropa, obnovljivi izvori energije sa kopna i mora moraju postati glavni izvor energije , uz zadržavanje stabilnosti i otpornosti evropskog energetskog sistema. I dalje su potrebna istraživanja i inovacije da bi se mogla postići potpuna transformacija sistema i ostvariti ambicija drugih politika EU poput Čiste planete za sve, SET-plana i Nove strategije kružne ekonomije i doprineti ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (posebno SDG 7 Pristupačna i čista energija i SDG 9 Industrija, inovacije i infrastruktura.

opširnije

Sva područja Evropskog zelenog sporazuma, od klimatskih akcija do nultog zagađenja, zahtevaju značajne promene u društvenoj praksi i ponašanju pojedinaca, zajednica i javnih i privatnih organizacija. Ove promene se tiču ponašanja u oblasti mobilnosti, smanjenja emisija povezanih sa saobraćajem i potrošnje energije / resursa, zaštite ili obnavljanja biodiverziteta itd. Aktivnosti koje se finansiraju u okviru ovog poziva treba da uspostave transnacionalne i transdisciplinarne mreže stručnjaka, istraživača i relevantnih organizacija civilnog društva o promenama u ponašanju, socijalnim i kulturnim promenama kako bi zajednički analizirali socijalne prakse i procese zajednički primenili rezultate u prioritetnim oblastima.

opširnije

Poziv: LC-GD-7-1-2020

opširnije