Вести - за изабрани датум


опширније

XR4ALL је један од пројеката који се имплементира у оквиру програма Хоризонт 2020, на основу споразума о додели гранта бр. 825545. Као једна од активности, предвиђена је финансијска подршка трећим лицима (изванредним XR истраживачким тимовима из организација као што су мала и средња предузећа, индустрија, истраживачке институције и академска заједница) за развој нових XR решења.

опширније

INNOSUP-08-2020 позив има за циљ да унапреди конкурентност малих и средњих производних предузећа тако што ће омогућити лак приступ напредним знањима, експертизи, као и програмима обука. Услуге које се пружају МСП треба да буду вођене њиховим пословним потребама, а примена мора бити флексибилна и брза како би се прилагодила брзини развоја иновација у напредној производњи као и захтевима МСП.

опширније

опширније