Вести - за изабрани датум


Видео конференција o будућим изазовима у оквиру Marie Skłodovska-Curie акција биће организована од стране хрватског Министарства науке и образовања заједно са Агенцијом за мобилност и програме ЕУ и сарадњом Европске комисије.

опширније

опширније

опширније