Вести - за изабрани датум


У среду, 29. јануара 2020. године, са почетком у 11,00 сати, одржана је седница Стамбене комисије, на којој су разматране приспеле пријаве на расписане јавне конкурсе за давање у закуп станова младим истраживачима и уметницима Универзитета у Крагујевцу.

опширније

Стипендије румунске владе за истраживања на докторским и постдоктоским студијама; рок за пријаву 16. фебруар 2020.

опширније

Универзитетска агенција за франкофонију позива студенте да се пријаве на програм професионалне мобилности како би стекли вештине које ће им олакшати професионалну интеграцију.

опширније

опширније