Vesti


Predstavnici Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Beogradu i Instituta za nuklearne nauke Vinča potpisali su u petak, 12. jula 2019. godine u Beogradu sporazum o saradnji sa Institutom za fiziku visokih energija Kineske akademije nauka.

opširnije