Vesti - za izabrani datum


U rektoratu Univerziteta u Kragujevcu, 25. novembra 2015. godine, održana je tribina u okviru javne rasprave o nacrtu strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine kojoj je prisustvovao ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić

opširnije