Vesti


U četvrtak, 14. novembra 2019. godine u Rektoratu Univerziteta u Kragujevcu i prostorijama Pravnog fakulteta, sa početkom u 11 časova, održan je Erazmus+ informativni dan u organizaciji Nacionalne Erazmus+ kancelarije u Srbiji.

opširnije

ERC grantovi za dokazivanje koncepta (ERC Proof of Concept Grants) imaju za cilj da uvećaju vrednost izvrsnog istraživanja kroz finansiranje rada na verifikaciji inovativnog potencijala ideja koje su nastala kroz ERC projekte. Grantovi za dokazivanje koncepta su stoga namenjeni isključivo vodećim istraživačima čiji su predlozi zasnovani na istraživanju koje je finansirano od strane ERC programa.

opširnije

ERC grantovi za osnaživanje istraživačkih timova (ERC CONSOLIDATOR GRANTS - ERC-2018-CoG) namenjeni su podršci vodećim istraživačima u fazi karijere u kojoj oni konsoliduju (ojačavaju) sopstvene nezavisne istraživačke timove ili programe.

opširnije

Godine predanog rada i raskošan talenat umetnika Anete Ilić (sopran), Borislava Čičovačkog (oboa), Lidije Stanković (klavir) i Srđana Sretenovića (violončelo) pretvorili predstavljanje Bahovih arija za sopran obou i kontinuo u veče za pamćenje

opširnije

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

opširnije

opširnije

opširnije

Knjiga ENERGIES OF GRAPHS - Survey, Census, Bibliography, čiji su autori akademik Ivan Gutman i prof. dr Boris Furtula biće predstavljena 18. novembra 2019. na Univerzitetu u Kragujevcu.

opširnije

opširnije

Pred kragujevačkom publikom u utorak, 12. novembra 2019. godine, u 19.00 časova istaknuti umetnici Aneta Ilić (sopran), Borislav Čičovački (oboa), Lidija Stanković (klavir) i Srđan Sretenović (violončelo) predstaviće Bahove arije za sopran obou i kontinuo

opširnije