POZIV ZA PRIJAVU STUDENATA I ZAPOSLENIH ZA STIPENDIRANU MOBILNOST NA UNIVERZITETU PORTO (Portugalija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 1 semestra, tj. 5 meseci)
  • nastavno osoblje (staff mobility – teaching)
  • administrativno osoblje (staff mobility – training)

Trajanje mobilnosti za zaposlene: razmena u trajanju od 5 dana, ne računajući put; nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja.

 

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 01. DECEMBRA 2015.

 

PRIJAVA: Zainteresovani kandidati moraju pratiti prijavnu proceduru Univerziteta u Portu, odnosno potrebno je otvoriti nalog na e-portalu: http://mobileplus.up.pt/

  • Proces prijave pogledajte OVDE.
  • Lista dokumenata za prijavu (i za studente i za zaposlene) dostupna je OVDE.

Akademsku ponudu (za studente i nastavnike) Univerziteta u Portu možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu za administrativno osoblje možete pogledati OVDE.

Uputstvo za prijavu kandidata možete pogledati OVDE.

 

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu izvršiće validaciju prijava (tehnička provera prijava – da li su prijavljeni kandidati registrovani kao studenti, odnosno da li su zaposleni na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu, i provera validnosti podnetih dokumenata). Nakon validacije prijava, sledi proces evaluacije koji sprovodi Univerzitet u Portu.

II Univerzitet u Portu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Realizacija mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u letnjem semestru ove školske godine.