PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA STUDENTSKU LETNjU STRUČNU PRAKSU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU I KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

Konkurs za Studentsku letnju stručnu praksu

U saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Kliničkog centra Kragujevac realizovaće se program Studentske letnje stručne prakse u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Kragujevac. Na konkurs mogu da se prijave studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija.

Praksa će se realizovati u dva ciklusa:
 1. 01-31. jul 2015. godine
 2. 01-31. avgust 2015. godine
Prema iskazanim potrebama Kliničkog centra Kragujevac, na praksu se mogu prijaviti studenti Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta medicinskih nauka i Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Potrebna dokumenta za prijavu:
 1. Prijavni formular (u prilogu Konkursa)
 2. CV na srpskom jeziku
 3. Motivaciono pismo
 4. Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a u završnu godinu studija osnovnih akademskih, integrisanih akademskih studija i master akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocena ostvarena u toku studija, dosadašnje trajanje studija, kao i broj prenetih ispita.


PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU STUDENATA ZA STUDENTSKU LETNjU STRUČNU PRAKSU

ZAINTERESOVANI MOGU DOSTAVITI SVOJU PRIJAVU DO 25.juna 2015. do 14 časova


Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu poslati dokumentaciju do 19. juna 2015. godine (do 16 časova) na: razvojkarijere@kg.ac.rs (sa napomenom: prijava za letnju praksu u Kliničkom Centru), ili je doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu - Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), 2. sprat, radnim danima od 08:00-16:00 časova.

NAPOMENE:
 • Kandidati koji su diplomirali tokom kalendarske 2014. i 2015. godine na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu se takođe mogu prijaviti. Prednost će imati studenti završne godine studija osnovnih akademskih, integrisanih akademskih studija i master akademskih studija.
 • Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana po završetku konkursa.
 • Svi odabrani kandidati će po uspešnom završetku stručne prakse dobiti odgovarajuću potvrdu.
 • Svi učesnici stručne prakse su u obavezi da po završetku prakse dostave izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi (po obrascu koji dostavlja Centar za razvoj karijere).
 • Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.