PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA STUDENTSKU LETNjU STRUČNU PRAKSU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU I GRADA KRAGUJEVCA

Konkurs za Studentsku letnju stručnu praksu

Dragi studenti,

Studentski parlament Univerziteta u Kragujevcu i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata vas pozivaju da se prijavite na Studentsku letnju stručnu praksu.

U saradnji Univerziteta u Kragujevcu i Grada Kragujevca realizovaće se program Studentske letnje stručne prakse u ustanovama čiji je osnivač grad Kragujevac. Na konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i master akademskih studija.

Praksa će se realizovati u dva ciklusa:
 1. 01-31. jul 2015. godine
 2. 01-31. avgust 2015. godine
Studenti će imati priliku da obave stručnu praksu u sledećim institucijama:

- JKP „Vodovod i kanalizacija“
- Radio-televizija „Kragujevac“
- JKP „Gradske tržnice“
- JKP „Čistoća“
- Zavod za hitnu medicinsku pomoć
- Biznis inovacioni centar
- JKP „Gradska groblja“
- JKP „Parking servis“
- Predškolska ustanova za decu „Nada Naumović“
- Gradska turistička organizacija „Kragujevac“
- Centar za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“
- Gradska uprava za vanprivredne delatnosti
- Gradska uprava za javne nabavke
- Gradska uprava za poslove gradonačelnika i Gradskog veća
- Gradsko pravobranilaštvo
- Gradska uprava za upravljanje projektima, održivi i ravnomerni razvoj
- Gradska uprava za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine
- Stručna služba zaštitnika građana
- Gradska uprava za investicije
- Gradska uprava za imovinu
- Gradska uprava za komunalne i inspekcijske poslove
- Gradska uprava za privredu
- Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu
- Spomen park Kragujevački oktobar
- Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“
- Narodni muzej
- Knjaževsko srpski teatar
- Zavod za zaštitu spomenika kulture
- Istorijski arhiv Šumadije
- Centar za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“ Kragujevac
- Muzički centar

Prema iskazanim potrebama ustanova i preduzeća obuhvaćenim ovim konkursom, za praksu se mogu prijaviti studenti završnih godina osnovnih akademskih, integrisanih akademskih ili master akademskih studija svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

Potrebna dokumenta za prijavu:
 1. Prijavni formular (u prilogu Konkursa)
 2. CV na srpskom jeziku
 3. Motivaciono pismo
 4. Potvrda sa fakulteta da je student/studentkinja upisan/a u završnu godinu studija osnovnih akademskih, integrisanih akademskih studija i master akademskih studija. U potvrdi mora biti navedena prosečna ocena ostvarena u toku studija, dosadašnje trajanje studija, kao i broj prenetih ispita.


PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU STUDENATA ZA STUDENTSKU LETNjU STRUČNU PRAKSU

ZAINTERESOVANI MOGU DOSTAVITI SVOJU PRIJAVU DO 25.juna 2015. do 14 časova


Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu poslati dokumentaciju do 19. juna 2015. godine (do 16 časova) na: razvojkarijere@kg.ac.rs (sa napomenom: prijava za letnju praksu UniKG i Grad Kragujevac), ili je doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu - Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata (između Pravnog i Ekonomskog fakulteta), 2. sprat, radnim danima od 08:00-16:00 časova.

NAPOMENE:
 • Kandidati koji su diplomirali tokom kalendarske 2014. i 2015. godine na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu se takođe mogu prijaviti. Prednost će imati studenti završne godine studija osnovnih akademskih, integrisanih akademskih studija i master akademskih studija.
 • Kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana po završetku konkursa.
 • Svi odabrani kandidati će po uspešnom završetku stručne prakse dobiti odgovarajuću potvrdu.
 • Svi učesnici stručne prakse su u obavezi da po završetku prakse dostave izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi (po obrascu koji dostavlja Centar za razvoj karijere).
 • Učesnici konkursa koji su Romske nacionalnosti ili studenti sa invaliditetom o tome dostavljaju odgovarajuće potvrde.