ОДРЖАН ИНФО ДАН у оквиру ТЕМПУС WBC-VMNet пројекта

ТЕМПУС ПРОЈЕКАТ 144684 «WBC Virtual Manufacturing Network – Fostering an Integration of the Knowledge Triangle» - ИНФО ДАН

Први Инфо дан у склопу Темпус пројекта WBC-VMnet, одржан је 15. априла 2010. године, на Машинском факултету у Крагујевцу.
Инфо дан у Крагујевцу је имао за циљ:
• Презентовање предложеног модела сарадње који води ка модернизацији Универзитета и факултета, с једне стране, и трансформацији преузећа, с друге стране, фокусираној на развој производа подржан иновативним (VM-Virtual Manufacturing) технологијама;
• Дискусију са учесницима скупа, где су сагледане све допуне и евентуална побољшања предложеног модела сарадње Универзитета и преузећа, као и даљи кораци ка његовој имплементацији у региону.
• Приказ могућности за примену иновативног развоја производа и процеса кроз презентацију нове опреме и софтвера:
    Мултисензорске WERTH координатне мерне машине, за мерење и контролу производа;
    Rapidprototyping машине, OBJET ALARIS 3D принтер, за брзу израду прототипова од полимера и проверу функционалности производа;
    VM софтвера за развој и оптримитацију производа и технологија, кроз приказ могућности и досадашњих резулата, на великом броју индустријских примера реализованих у ЦЕВИПу.
Учесници скупа, њих преко 50 из предузећа, са факултета и истраживачких центара, су исказали велику заинтересованост за текуће активности пројекта, предложени модел сарадње, а посебно за предстојеће специјализоване обуке и услуге које се нуде у иновативном развоју производа.

Фото галерија: