Promocija edicije «Život i delo srpskih naučnika» na Učiteljskom fakultetu u Užicu

Na inicijativu Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, promocija edicije knjiga «Život i delo srpskih naučnika», čiji je izdavač SANU, nastavlja se promocijom na Učiteljskom fakultetu u Užicu, u ponedeljak, 25. maja 2015. sa početkom u 13 sati.

U promociji će učestvovati: akademik Vladan Đorđević, urednik edicije, akademik Miljenko Perić, akademik Ivan Gutman i Prof. dr Stjepan Panić.