Отворени позиви за билатералне пројекте

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је конкурсе за суфинансирање узајамних посета истраживача.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је конкурсе за суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње, између Републике Србије и

Републике Италије

* за период 2016-2018. године.

Рок за подношење пријаве: 12. јун 2015.

Трошкови везани за размену истраживача биће покривени тако што: Страна која прима истраживаче сноси трошкове њиховог смештаја и дневница за кратку посету до 10 дана.

Страна која упућује истраживаче сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују.

Више информација можете пронаћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Републике Словеније

* за период 2016-2017. године.

Услов конкурса је активно учешће „младих истраживача” (горња старосна граница подразумева 35. година старости навршених 01.01.2015., године).

Рок за подношење пријаве: 23. јун 2015.

Трошкови везани за размену истраживача биће покривени тако што:

Страна која прима сноси трошкове смештаја и дневница као и трошкове путовања на својој територији која су неопходна за реализацију програма и пројеката.

Српска страна ће финансирати трошкове смештаја словеначким истраживачима и остале настале трошкове током боравка (трошкови исхране, локалног превоза или припадајуће националне дневнице) у зависности од могућности институције.

Словеначка страна ће финансирати трошкове смештаја српским истраживачима и дневнице за истраживаче из Србије у износу од 21,29 евра.

Страна која упућује сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују.

Више информација можете пронаћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Републике Хрватске

* за период 2016-2017. године.

Рок за подношење пријаве: 06. јул 2015.

Трошкови везани за размену истраживача биће покривени тако што:

Страна која прима истраживаче сноси трошкове смештаја и дневница као и трошкове путовања на својој територији који су неопходни за реализацију програма и пројеката.

Страна која упућује истраживаче сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују као и трошкове здравственог осигурања.

Више информација можете пронаћи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Предлози пројеката морају бити поднети истовремено у обе земље.

Изабрани пројекти биће заједнички финансирани.