Promovisana monografija "Petar S. Jovanović - istraživač u geografiji, pregalac u društvu" u SANU

Monografija "Petar S. Jovanović - istraživač u geografiji, pregalac u društvu" čiji je izdavač Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu promovisana je 28. aprila 2015. u svečanoj sali SANU u organizaciji Biblioteke SANU.

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu objavio je 2014. godine monografiju "Petar S. Jovanović - istraživač u geografiji, pregalac u društvu", koja sadrži radove sa istoimenog naučnog skupa upriličenog povodom obeležavanja 120 godina od rođenja znamenitog geografa rodom iz Dobrače kod Kragujevca, akademika i generalnog sekretara SANU, osnivača Instituta "Jovan Cvijić" SANU.
Na promociji ove monografije, održanoj 28. aprila 2015. godine u svečanoj sali SANU, u organizaciji Biblioteke SANU, govorili su:
- Dopisni član Miro Vuksanović, upravnik Biblioteke SANU;
- Akademik Ivan Gutman, upravnik Centra, u ime izdavača;
- Prof. dr Stevan Stanković, predsednik Srpskog geografskog društva, autor referata;
- Prof. dr Verka Jovanović, autor referata i urednik knjige;
- Prof. dr Ivan Jovanović, autor referata.
Promociji su, pored brojnih članova SANU, profesora i saradnika Geografskog fakulteta iz Beograda i Instituta "Jovan Cvijić" SANU, prisustvovali i prethodni predsednik SANU akademik Nikola Hajdin i akademik Marko Anđelković, generalni sekretar SANU.

Foto galerija: