Održana promocija edicije «Život i delo srpskih naučnika» u Čačku

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku 3. aprila 2015. održana je promocija edicije knjiga «Život i delo srpskih naučnika» koju izdaje SANU

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, nakon održane promocije u Univerzitetskog galeriji u Kragujevcu, organizovao je promociju edicije knjiga «Život i delo srpskih naučnika» na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, 3. aprila 2015. Promocija 14 knjiga iz edicije održana je u sklopu proslave jubileja – 40 godina rada Fakulteta tehničkih nauka.

Posle pozdravne besede koju je održao prof. dr Jaroslav Živanić, dekan, na promociji su učestvovali: akademik Vladan Đorđević, urednik edicije; Prof. dr Slobodan Arsenijević, rektor, govorio je o etičkim porukama iz života i dela Atanasija Nikolića, prvog rektora «Liceja»; Akademik Miljenko Perić predstavio je osnovne podatke iz biografije akademika Milenka Šušića, a prof. dr Aleksa Maričić, profesor emeritus, izneo je svoja sećanja vezana za druženje i saradnju sa akademikom Milenkom Šušićem. Akademik Ivan Gutman, upravnik Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu predstavio je životnu u radnu biografiju akademika Tatomira Anđelića, matematičara, rodom iz okoline Mrčajevaca.

Snimak promocije na linkovima: LINK 1 i LINK 2

Foto galerija: