Промоција часописа Липар

У среду, 25. марта 2015. године, у 13.00 сати у Универзитетској галерији одржаће се промоција бројева 53, 54 и 55 универзитетског часописа за књижевност, језик, културу и уметност Липар

У среду, 25. марта 2015. године, у 13.00 сати у Универзитетској галерији одржаће се промоција бројева 53, 54 и 55 универзитетског часописа за књижевност, језик, културу и уметност Липар.
Приликом представљања Часописа, чланови уредништва изложиће основне предмете научних радова објављених у бројевима за 2014. годину, а аутори неких од радова говориће о појединостима својих научних прилога. Увид у структуру три броја часописа Липар претпоставља кратак опис основних теоријских, историјских и критичких перспектива у области проучавања књижевности, опис одабира које су аутори текстова спровели у домену опсежног корпуса српске и светске литературе, указивање на тежишна подручја истраживања у лингвистичким радовима, преглед тема и методолошких концепата у радовима о музици, сликарству, филму, те преглед могућности интердисциплинарног проучавања. Аутори неких од радова у последња три броја говориће о поетичким, идејним, имаголошким аспектима дела Растка Петровића, Иве Андрића, Курта Вонегата, Ханифа Курејшија, о аспектима проучавања историје музичке педагогије итд. На промоцији ће бити представљени и радови о естетичким и књижевнотеоријским истраживањима академика Андреја Митровића.
У музичком делу програма учествоваће студенти Филолошко-уметничког факултета Марко Бранковић (тенор) и Јелена Ивановић (клавир) који ће извести композиције Милана Пребанде и Станислава Биничког.

Фото галерија: