Представљен „Водич кроз дипломе“

На Универзитету у Крагујевцу, 12. марта 2015. године, представљен „Водич кроз дипломе“ послодавцима, професорима и студентима

О резултатима истраживања послодаваца које се односи на познавање реформе високог образовања, начину прикупљања података и „Водичу кроз дипломе“ са аспекта студената говорио је Петар Дебелногић, генерални секретар Студентске конференције универзитета Србије. Пројектни контекст и „Водич кроз дипломе“ из угла послодавца представила је Мирјана Миљанић, сектор за људске ресурсе Јавног предузећа „Елекромрежа Србија“. „Водич кроз дипломе“ из угла каријерног центра, представио је Предраг Вукомановић, Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу.

„Водич кроз дипломе“ је настао као резултат заједничког рада партнера из конзорцијума Темпус пројекта „Развој каријерног вођења у циљу унапређења високог образовања у Србији“ www.careers.ac.rs као одговор на потребе послодаваца у погледу информација о новим студијским програмима и уопште новинама које доносе реформе високог образовања у Србији.
Материјал организован у садржају ВОДИЧА КРОЗ ДИПЛОМЕ има за циљ да допринесе бољој информисаности послодаваца о реформисаним студијским програмима на универзитетима у Србији и њиховом лакшем препознавању нових образовних профила и диплома својих садашњих и будућих запослених са високом стручном спремом.
Водич садржи податке за студијске програме на пет партнерских универзитета у Србији, и то на Универзитету у Београду, Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Нишу, Универзитету у Крагујевцу и Универзитету Сингидунум. Податке су током прве половине 2014. године прикупили пројектни партнери из реда студената - представници Студентске конференције Универзитета Србије, узимајући у обзир резултате раније спроведеног истраживања које је, између осталог, омогућило увид у то у којој меру су послодавци упознати са реформом високог образовања и које информације им недостају да би боље или потпуно разумели и прихватили новине које она доноси. Захваљујући представницима Министарства просвете и науке Републике Србије и Јавног предузећа Електромрежа Србије и њиховом учешћу у консултацијама за припрему Водича, структура података у овом Водичу прати структуру „Водича кроз акредитоване студијске програме на високошколским установама у Републици Србији“ који издаје Комисија за акредитацију и проверу квалитета Министарства просвете и науке Републике Србије, док се у детаљним подацима о сваком студијском програму налазе и подаци о одговарајућем научном пољу и научној области, у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива, који је донео Национални савет за високо образовање и објавио Службени гласник Републике Србије. Израду Водича подржали су саветима и смерницама и европски партнери из пројектног конзорцијума са Универзитета у Падови, Универзитета у Свонсију и Универзитета у Шлезији.
Водич кроз дипломе је водич за послодавце, каријерне саветнике, студенте и будуће студенте, њихове родитеље и сараднике на путу по зони високог образовања у Србији и Европи. Као информативна алатка може да се користи у пословима запошљавања, програмирања и организације праксе и неформалног образовања , каријерног саветовања и информисања младих у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. Појединцу може да пружи подршку у доношењу одлука, сналажењу током студирања и непосредно после дипломирања, даљем усмеравању учења и личног и професионалног развоја.
Кликом на одређени студијски програм може се приступити детаљнијим информацијама о студијским програмима: од назива дипломе, преко научног поља и области којој припада стечено звање, броја ЕСПБ бодова, информација о садржају студија, информација које ближе одређују квалификацију за коју се диплома издаје, до информација о професионалном статусу и информација о намени стеченог звања односно академским и професионалним могућностима које пружа квалификација.
Водич (тренутно) садржи преко 700 страница које су доступне на адреси: http://www.careers.ac.rs/vodic-kroz-diplome.html

Фото галерија: