Takmičenje za najbolju studentsku ideju na Univerzitetu u Kragujevcu

Do 1. aprila 2015. godine

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu, organizuje Takmičenje za najbolju studentsku ideju u saradnji sa Biznis inovacionim centrom Kragujevac. Pravo učešća imaju svi studenti osnovnih, master i doktorskih studija, i to u timovima od 2 do 4 člana (istraživači i profesori takođe mogu biti deo tima). Takmičenje je pokrenuto u okviru WBCInno projekta kao regionalna inicijativa (Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora) i sprovešće se kroz pet lokalnih takmičenja u Kragujevcu, Novom Sadu, Banjoj Luci, Zenici i Podgorici. Pobednici sa pet lokalnih takmičenja će učestvovati na Regionalnom finalom takmičenju koje će biti održano u Beogradu.
Prijavljivanje timova i ideja se vrši on-line preko UKG INNO platforme do 1. aprila 2015. Za otvaranje naloga na UKG INNO platformi potrebno je poslati e-mail Kancelariji za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu na bsokg@kg.ac.rs sa podacima članova tima (ime i prezime, korisničko ime, e-mail adresa i kontakt telefon).

Kalendar takmičenja:
18. februar - 1. april 2015. Prijavljivanje ideja na platformi
5. april 2015. Lista odabranih ideja i timova
6. april - 1. jun 2015. Realizacija preduzetničkih obuka za razvoj ideje i poslovnog modela
1. jun - 6. jun 2015. Ocenjivanje i izbor 6 najboljih ideja
6. jun - 15. jun 2015. Mentorska podrška u pripremi pitch prezentacije za izabrane ideje
jun 2015. Lokalno finale na Univerzitetu u Kragujevcu (proglašenje 2 pobedničke ideje i dodela nagrada)
jul - avgust 2015. Nagradno putovanje u inostranstvo za najbolji tim i priprema za regionalno takmičenje
septembar 2015. Regionalno finale (10 pobedničkih timova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore)

Nagrade
1. Nagradno putovanje za prvi pobednički tim - poseta partnerskim institucijama u Austriji, Nemačkoj, Engleskoj ili Španiji
2. Novčane nagrade preduzeća sponzora
3. Besplatna izrada brzih prototipova za dva tima
4. Besplatan zakup poslovnog prostora u Biznis inovacionom centru Kragujevac u prvoj godini poslovanja za jedan od pobedničkih timova
5. I ostale nagrade

Pozivamo sve zainteresovane studente i istraživače da prijave svoje ideje i timove do 1. Aprila 2015.

Više detalja o uslovima takmičenja možete naći na web sajtu Kancelarije i takmičenja.

Dokumenti:

Flajer programa