Studentska praksa u Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu

Dragi studenti,
Ukoliko želite da steknete novo, praktično iskustvo, obogatite svoja znanja novim sadržajima i upoznate se sa radom u biblioteci, prijavite se za program studentske prakse koji Centar realzuje u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom u Kragujevcu.

Prema iskazanim potrebama ustanove, za ovaj program prakse mogu konkurisati studenti završnih godina osnovnih i master akademskih studija fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Trajanje prakse: mesec dana

Kandidati se mogu prijavljivati za praksu u martu, aprilu i maju 2015. godine.

Pozicije za praksu dostupne su u okviru sledećih programa:

1.0. fizička obrada publikacija – inventarisanje
2.0. klasifikacija i katalogizacija bibliotečkog materijala
3.0. edukacija korisnika za korišćenje elektronskih kataloga i referalnih zbirki
4.0. priprema publikacija za reprografiju i digitalizaciju,
5.0. realizacija digitalizacije publikacija iz fonda Biblioteke,
6.0. rad sa digitalnim objektima, priprema fajlova
7.0. priprema prezentacija bibliotečko – informacione građe
8.0. pripreme tematskih izložbi, kulturnih programa, promocija i dr.,
9.0. priprema informativnog materijala za web sajt Biblioteke i društvene mreže
10.0. održavanje računarske mreže,
11.0. rad sa korisnicima (elektronski izvori informacija, internet alati, Kobson, priručnici i dr.)

Napomena: Prilikom prijave, kandidati biraju i navode tri programa za koja su najzainteresovaniji, uz mogućnost prolaska kroz ostale programe.

Dokumenta za prijavu na praksu:

• Motivaciono pismo (u motivacionom pismu obavezno naznačiti naziv i broj pozicije za koju se prijavljujete – 1.0, 2.0 itd.)
• CV na srpskom jeziku
• Potvrda sa fakulteta o trenutnom statusu studenta ili kopija indeksa

Dokumenta za prijavu dostaviti putem mejla na adresu razvojkarijere@kg.ac.rs (u polje predmet mejla upisati Prijava za praksu u Univerzitetskoj biblioteci) ili ih doneti lično u prostorije Centra (Jovana Cvijića bb, drugi sprat zgrade Rektorata, između Pravnog i Ekonomskog fakulteta).

Rok za prijavu: 20. februar 2015. godine

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati svakog radnog dana do 16 časova, putem telefona (034) 300 425 ili putem mejla: razvojkarijere@kg.ac.rs.