Студентска пракса у Универзитетској библиотеци у Крагујевцу

Драги студенти,
Уколико желите да стекнете ново, практично искуство, обогатите своја знања новим садржајима и упознате се са радом у библиотеци, пријавите се за програм студентске праксе који Центар реалзује у сарадњи са Универзитетском библиотеком у Крагујевцу.

Према исказаним потребама установе, за овај програм праксе могу конкурисати студенти завршних година основних и мастер академских студија факултета Универзитета у Крагујевцу.

Трајање праксе: месец дана

Кандидати се могу пријављивати за праксу у марту, априлу и мају 2015. године.

Позиције за праксу доступне су у оквиру следећих програма:

1.0. физичка обрада публикација – инвентарисање
2.0. класификација и каталогизација библиотечког материјала
3.0. едукација корисника за коришћење електронских каталога и рефералних збирки
4.0. припрема публикација за репрографију и дигитализацију,
5.0. реализација дигитализације публикација из фонда Библиотеке,
6.0. рад са дигиталним објектима, припрема фајлова
7.0. припрема презентација библиотечко – информационе грађе
8.0. припреме тематских изложби, културних програма, промоција и др.,
9.0. припрема информативног материјала за веб сајт Библиотеке и друштвене мреже
10.0. одржавање рачунарске мреже,
11.0. рад са корисницима (електронски извори информација, интернет алати, Кобсон, приручници и др.)

Напомена: Приликом пријаве, кандидати бирају и наводе три програма за која су најзаинтересованији, уз могућност проласка кроз остале програме.

Документа за пријаву на праксу:

• Мотивационо писмо (у мотивационом писму обавезно назначити назив и број позиције за коју се пријављујете – 1.0, 2.0 итд.)
• CV на српском језику
• Потврда са факултета о тренутном статусу студента или копија индекса

Документа за пријаву доставити путем мејла на адресу razvojkarijere@kg.ac.rs (у поље предмет мејла уписати Пријава за праксу у Универзитетској библиотеци) или их донети лично у просторије Центра (Јована Цвијића бб, други спрат зграде Ректората, између Правног и Економског факултета).

Рок за пријаву: 20. фебруар 2015. године

Уколико имате питања, можете нас контактирати сваког радног дана до 16 часова, путем телефона (034) 300 425 или путем мејла: razvojkarijere@kg.ac.rs.